FAQ's

Vraag en Antwoord


We kunnen ons voorstellen dat je naar aanleiding van de Covid-19 sneltest vragen hebt. We hebben zoveel mogelijk vragen verzameld en hier tref je de antwoorden aan.

Wat zijn de verzendkosten?

€ 5,95

Is de COVID-19 sneltest ook te bestellen voor consumenten?

Nee, deze test is op dit moment nog niet te bestellen voor consumenten. Wel kunnen cliënten via hun zorgprofessional de test verkrijgen. Dit doe je via deze pagina: https://spectrumleeuwarden.nl/covid19-sneltest/bestellen/

Wordt de COVID-19 sneltest beschikbaar voor consumenten, zonder tussenkomst van een zorgverlener?

Onze leverancier staat in contact met de SG’s van de ministeries BZK en WVS vanwege ons verzoek om deze testen ook aan consumenten te mogen gaan leveren. Zodra het Ministerie goedkeuring geeft, dan melden we dit.

Hoe vaak kan je een COVID-19 sneltest gebruiken?

De sneltest is voor eenmalig gebruik.

Kan ik het product terugsturen en krijg ik dan mijn geld terug?

Nee, vanwege de hygiënische eigenschappen van dit product, houdbaarheid en gezondheidsrisico’s vervalt het herroepingsrecht.

Wanneer wordt mijn bestelde COVID-19 sneltest geleverd?

Wij doen ons uiterste best om de bestelling binnen 4 à 5 werkdagen te leveren. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Bij een eventuele lockdown, of indien er tijdelijk geen post geleverd kan worden, zijn we gerechtigd om de levering op te schorten tot de eerstvolgende mogelijkheid.

Hoe gaat het met de betaling?

Bestellen en betalen gaat via de website. Bestellingen worden op volgorde van ontvangst en indien voldoende op voorraad uitgeleverd.

Is de COVID-19 sneltest betrouwbaar?

De fabrikant is het gerenommeerde BIOMERICA, Inc. uit de Verenigde Staten. De CE certificering voor de professionele markt dateert van 16 maart 2020. Nauwkeurigheid Wanneer je lichaam antilichamen heeft geproduceerd, dan is de Biomerica COVID-19 sneltest zeer nauwkeurig in staat om deze te detecteren. Wanneer iemand een milde besmetting heeft doorgemaakt, dan kunnen de testlijnen slechts licht aan-kleuren. De Biomerica COVID-19 sneltest is vooral bedoeld om te bepalen of je het virus hebt doorgemaakt. Wanneer IgG de enige testlijn is die kleurt, dan ben je (in principe) immuun. Dat betekent nog steeds dat je alle hygiëne maatregelen moet blijven volhouden. >De gevoeligheid voor detectie van IgG tegen SARS-Cov-2 bedraagt 99%. Uiteraard is geen enkele test 100% nauwkeurig. Het is bekend dat er mensen zijn die van nature minder of later antistoffen produceren dan normaal. De PCR test is regelmatig negatief, omdat het virus niet op de sample plaats aanwezig is, maar wel op een andere plek in het lichaam. De PCR test is de test die door ziekenhuizen en GGD gebruikt wordt als diagnose. Een PCR test kost overigens tussen € 200 en € 300.

Covid-19 sneltest

Wat betekent de uitslag?

Antistof IgM Een zichtbare IgM testlijn zonder IgG testlijn betekent: vroeg stadium van infectie – blijf in quarantaine totdat je 72 uur vrij bent van symptomen. Een zichtbare IgM en IgG testlijn betekent: een vergevorderd stadium van infectie – blijf in quarantaine totdat je gedurende 24 uur vrij bent van symptomen. Antistof IgG Een zichtbare IgG testlijn zonder IgM testlijn betekent: de infectie is voorbij, je hebt immuniteit opgebouwd. Je kunt werkzaamheden weer hervatten. De kans op een nieuwe besmetting is nu minimaal. Blijf wel alle hygiëne maatregelen volhouden. De Covid-19 sneltest is een serologische test voor antilichamen – eiwitten die door het immuunsysteem worden geproduceerd als reactie op ziekteverwekkende ziekteverwekkers. Als er antilichamen tegen een specifieke ziekteverwekker aanwezig zijn, toont dit aan dat er sprake is van een eerdere of huidige infectie. Met één druppel bloed kun je in 10 minuten bepalen of je antistoffen hebt aangemaakt tegen het SARS-CoV-2 virus. Je leest het resultaat eenvoudig af op de testcassette. Tijdens de acute fase van de incubatie heeft de PCR-methode de voorkeur, omdat de salvia-test zeer nauwkeurig is en het virus onmiddellijk kan detecteren. Nadelen van de PCR-methode zijn dat deze ook leiden tot een vals-negatief resultaat bij acuut geïnfecteerde personen, als de test niet correct is gebruikt. Bovendien is de test tijdrovend is, 2-3 dagen, en duur, ongeveer 200-300 euro per test. In de acute fase kun je onmiddellijk een antilichaamtest gebruiken en geadviseerd wordt om deze na 4-6 dagen te herhalen. Gedurende deze tijd worden de IgM-antilichamen gevormd en zijn ze detecteerbaar in het capillaire bloed. Tegelijkertijd stijgt het IgG-antilichaamniveau, wat lange tijd constant blijft in het bloed. Beide parameters zijn detecteerbaar in het bloed tijdens/na infectie. Voordelen van antilichaamtesten zijn: snelle uitvoering, in 10 minuten, gemakkelijk te hanteren, kostenbesparend. Grootste voordeel van de Biomerica COVID-19-sneltest Door de zeer hoge specificiteit (99%) in het IgG kan worden vastgesteld of een patiënt al een CORONA-infectie heeft ondergaan en nu immuun is. De medische literatuur spreekt van een aanwezigheidsduur van het IgG antilichaam van ongeveer 3 jaar.

Wat is het verschil tussen de COVID-19 sneltest en testen van andere aanbieders?

CE gecertificeerde test is in Duitsland inmiddels in gebruik genomen door the German Institute for Health Screenings, het Duitse leger, het Rode Kruis en diverse corporaties. Veel consumentenproducten die binnen de Europese Unie (EU) op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is op de hoogte van het feit dat er Corona-zelftests worden aangeboden. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft hier een bericht over naar buiten gebracht. Testen die thuis gebruikt kunnen worden om na te gaan of je het coronavirus bij je draagt zijn verboden als ze niet eerst beoordeeld zijn door een aangemelde instantie. De COVID-19 sneltest heeft een CE keurmerk, maar voor professionals! Het CE keurmerk voor de COVID-19 sneltest geeft aan dat het voldoet aan alle wettelijke eisen en goedgekeurd is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op verschillende soorten (zelf)testen. Als het nodig is zal de inspectie optreden tegen aanbieders van niet-goedgekeurde zelftesten. Ook werkt de inspectie samen met collega-diensten in andere EU-lidstaten en met het ministerie van VWS om een compleet beeld te krijgen van de zelftesten die op de Europese markt worden aangeboden.  

Download de PDF flyer

5-Coronatest-flyer