Tarieven

Consult natuurgeneeskunde (+/- 60 minuten)         € 80
Kort consult natuurgeneeskunde (+/- 30 minuten) € 40

Let op: Geef minimaal 24 uur van te voren door per mail of telefoon als u bent verhinderd, anders ben ik genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen. Dit vergoed de zorgverzekeraar niet.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De beweeganalist is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De consulten worden daarom (deels) vergoed door de meeste zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering. De vergoeding voor natuurgeneeskunde valt onder het pakket alternatieve zorg. Raadpleeg uw polis voor de hoogte van de vergoedingen.
Consulten gaan niet ten koste van uw eigen bijdrage.

De Betalingsvorm

Bij voorkeur dient u de betaling na de behandeling middels pin te voldoen. Is dit niet mogelijk dan krijgt u per mail de nota waarbij het dan mogelijk is om deze zelf over te maken. Deze dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekeraar.

Stichting RBCZ

Wij zijn lid van de Stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:

– De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister, zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel BCZ® registertherapeut mag voeren;

– De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen beroepenveld;

– De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten beroepsverenigingen en haar leden (de beroepsbeoefenaar);

– De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen waaronder ademtherapie en Functionele Osteopatische Integratie.

Om deze dienstverlening optimaal te kunnen leveren en te garanderen maakt RBCZ gebruik van een bedrijfsbureau met gekwalificeerd personeel, automatiseringssystemen en informatieverstrekkende media (o.a. website, facebook, nieuwsbrieven).